Juniorkonfirmand

Når man går til juniorkonfirmandundervisning, så er der ikke tale om undervisning i traditionel forstand. Gennem leg, fortælling og kreative aktiviteter lærer eleverne om Kirken og den kristne tro.  Eleverne lærer også om Kirkens højtider, traditioner og salmer. 

Juniorkonfirmandernes nysgerrighed er udgangspunktet for vores undervisning, og derfor er det vigtigt for os, at vi skaber et rum, hvor kan tage en snak om livets store spørgsmål og kristne grundværdier. Spørgsmål som hvad næstekærlighed og barmhjertighed er, og hvordan vi bliver bedre til at tilgive hinanden.

Ansgarkirken opretter hvert år to juniorkonfirmandhold for 3. klasseseleverne på Charlotteskolen og Hedehusene skole - et i efteråret og et i foråret. Der er mulighed for at tilmelde sig forårs- og/eller efterårsholdet, men der er et begrænset antal pladser på begge hold. Hvis der er mangel på pladser, prioriteres dem, som ikke har været med tidligere.

Det er aktivitetsmedarbejder og en af kirkens præster, der står for undervisningen. 

 

Undervisningen foregår torsdage i tidsrummet 14.30-16.00

Hvis dit barn skal hentes fra skolen og bringes tilbage, så gør vi gerne det.

Når der starter et nyt hold op vil det være muligt at tilmelde sig her på siden.