Mødeplan 2019

Menighedsrådets møder er offentlige, og derfor er alle velkomne. Møderne foregår i Sognegården og starter kl. 18.00

Har du spørgsmål eller kommentarer, skal de være Menighedsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet.

Mødedatoer i 2019
(Med forbehold for ændringer)

Onsdag den 30. januar

Torsdag den 28. februar

Tirsdag den 26. marts

Onsdag den 24. april

Tirsdag den 28. maj

Torsdag den 20. juni

Onsdag den 28.  august

Tirsdag den 24. september 

Tirsdag den 29. oktober

Tirsdag den 26. november 

Menighedsmøde søndag den 24. november efter gudstjenesten