Mødeplan 2020

Menighedsrådets møder er offentlige, og derfor er alle velkomne. Møderne foregår i Sognegården og starter kl. 18.00

Har du spørgsmål eller kommentarer, skal de være Menighedsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet.

Mødedatoer i 2020
(Med forbehold for ændringer)

Onsdag den 15. januar

Tirsdag den 25. februar

Torsdag den 26. marts

Tirsdag den 28. april

Tirsdag den 12. maj kl. 18.30: Valgorienteringsmøde

Onsdag den 10. juni

Torsdag den 20.  august

Tirsdag den 15. september kl. 19.0: Valgforsamling 

Tirsdag den 20. oktober

Onsdag den 25. november