Mandskabsbygningen på kirkegården ombygget

I 2007 blev mandskabsbygningen på kirkegården ombygget. Der blev tilbygget toilet og frokoststue til kirkegårdens personale. Ligeledes skete der en ombygning af de offentlige toiletter, der hører til kirkegården. 
Om- og tilbygningen kostede tilsammen ca. 700.000 kroner.