Vielse

For at blive gift skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over 4 måneder gammel. Det er prøvelsesattesten, der godtgør, at man opfylder betingelserne for at blive gift.

For at udfylde prøvelsesattesten skal man gå ind på www.borger.dk.

 

Kirkelig vielse

Hvis enten brud eller gom er medlem af Folkekirken, har man krav på at blive viet i Folkekirken. Vil I giftes i Ansgarkirken eller Reerslev kirke, skal I sende en mail til kirkekontoret. I mailen oplyser I følgende:

Jeres navne og cpr-nummere, telefonnummer,  ønske om dato og tidspunkt på dagen. Vi holder vielser kl. 11.00, 13.00 og 15.00.
Har vi plads til vielsen den ønskede dato, vil I få en bekræftelse på vielsen tilsendt, som indeholder detaljer for vielsen - herunder dato og klokkeslæt, vidner og evt. navneændring med mere.

Hvis der ikke er plads til vielsen på den ønskede dato tager vi kontakt til jer for at aftale nærmere omkring et andet tidspunkt.

Når vielsen nærmer sig, vil jeres præst tage kontakt til Jer og aftale tid til en vielsessamtale.

Send en sikke mail, klik HER

Borgerlig vielse

Alle kan blive borgerligt viet. Er I blevet borgerligt viet, kan I senere blive velsignet i kirken ved en ceremoni, der minder om den almindelige kirkevielse.


Navneændring ved ægteskab

Som udgangspunkt beholder hver sit efternavn, når man bliver gift, med mindre man søger om navneændring i forbindelse med vielse. Det vil sige, at navneændringen sker særskilt fra vielsen, og ønsker man at ændre navn, skal det anmeldes på www.borger.dk under punktet Navneændringer på bryllupsdagen. Det er derfor ikke tilstrækkeligt at skrive navneændringen i prøvelsesattesten.

Reglen for navneændring gælder borgerlige vielser såvel som kirkelige.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på telefon 40239192.