Mødeplan 2023

Menighedsrådets møder er offentlige, og derfor er alle velkomne. Møderne foregår i Sognegården og starter kl. 18.00

Har du spørgsmål eller kommentarer, skal de være Menighedsrådets formand i hænde senest 10 dage før mødet. Du kan se dagsorden og referater fra 2023 her

Mødedatoer i 2024
(Med forbehold for ændringer)

Torsdag den 18. januar 2024

Onsdag den 28. februar 2024

Tirsdag den 9. april 2024

Tirsdag den 14. maj 2024

Tirsdag den 18. juni 2024

---------------sommerferie---------------

Torsdag den 29. august 2024

Onsdag den 9. oktober 2024

Tirsdag den 19. november 2024